25.11.0000

Tradicija je predanje plamena a ne obožavanje pepela
Gustav Mahler

Leave a Reply