Radio DEMONstrations (Bosnian)

Vrijeme realizacije: 2011-2013
Jezik: Bosanski

Parole konceptualizovane i kontekstualizovane za suvremenost vremena, prostor Bosne i Hercegovine, gravitaciju društvenih kretnji i harmoniju života.

Parolen die für die zeitgenössigkeit der Zeit, des Raumes, die Gravitation von sozialen Beziehungen und Harmonie des Lebens von Bosnien und Herzegowina kontextualisiert und konzeptualisiert sind.

Paroles conceptualized and contextualized for contemporaneity of the time, space, gravity of social relations and harmony of life in Bosnia and Herzegovina.

 

~~~~~~~~~~

Podloga: Elektro-akustična kompozicija zvuka
Glasovi: Različiti muški i ženski glasovi sa filterom megafona

***

Hoćemo da znamo gdje su sve pare!

Hoćemo da znamo zašto studiramo!

Hoćemo da imamo zdrav život!

Hoćemo da uživamo u radu!

Hoćemo da se igramo!

Hoćemo da imamo bebe!

Hoćemo da uživamo u prirodi!

Hoćemo da nestane smeće!

Hoćemo čist zrak!

Hoćemo čistu vodu!

Hoćemo čiste rijeke!

Hoćemo šumske površine!

Hoćemo obrađene njive!

Hoćemo optimalizaciju proizvodnje hrane!

Hoćemo da višak hrane izvozimo!

Jebo vas socijalna pomoć!

Dosta ste nas ponižavali!

Jebo vas ratovanje, oružje i heroji!

Jebem svakog tko mrzi!

Volim svakog tko voli!

Hoćemo planinarske staze!

Dole minska polja!

Hoćemo izobilje stambenog prostora!

Hoćemo tehnologiju u svim segmentima života!

Hoćemo višak vrijednosti!

Hoćemo mir da bi učili!

Hoćemo mir da bi radili!

Hoćemo mir da bi stvarali!

Hoćemo mir da bi mislili!

Hoćemo slobodu izražaja!

Hoćemo slobodu kretanja!

Hoćemo čist okoliš!

Hoćemo zdravu hranu!

Hoćemo staračka naselja!

Hoćemo zemljoradničke zadruge!

Hoćemo kina u mjesnim zajednicama!

Hoćemo kvalitetne teatarske predstave!

Hoćemo postrojenja za solarnu energiju!

Hoćemo da koristimo vjetar za proizvodnju energiju!

Hoćemo rasvjetu!

Hoćemo vodovodnu infrastrukturu!

Hoćemo kanalizacijsku infrastrukturu!

Hoćemo da diktiramo trendove i standarde!

Hoćemo da znamo znanje!

Hoćemo da volimo!

Dole mržnja!

Jebemo nacionalni identitet kad nemamo ličnog!

Jebemo manjine kad nas je većina fukara!

Hoćemo rukovodstvo koje zna šta radi!

Hoćemo bezbrižno djetinjstvo!

Hoćemo bezbrižnu starost!

Hoćemo povjerenje!

Hoćemo kulturu umjetnosti!

Hoćemo suvremenu umjetnost!

Hoćemo dizajnirani namještaj!

Hoćemo stanove!

Hoćemo uredan i moderan saobraćaj!

Hoćemo slobodne medije!

Hoćemo inženjere!

Hoćemo da pisci objavljuju knjige na mjesečnoj bazi!

Hoćemo da intelektualci imaju dostojanstvo!

Hoćemo da su nam umjetnici priznati!

Hoćemo da umjesto rudara rudu vade roboti!

Hoćemo da rijeke budu ukroćene!

Hoćemo da izvori vode budu zaštićeni!

Hoćemo da nas mladi predstavljaju u svim mogućim sportovima!

Hoćemo da imamo stručnjake u svim oblastima nauke!

Hoćemo slobodnu filozofsku misao!

Hoćemo autorska prava!

Hoćemo prava!

Hoćemo društvo slobodnih civila!

Hoćemo društvo bez predrasuda!

Dole oružje!

Dole lopovluk i prevaranti!

Hoćemo iskrene političare!

Hoćemo iskrenu vlast!

Hoćemo sadržajem ispunjen dan!

Hoćemo sadržajem ispunjenu noć!

Hoćemo da izvozimo u sve zemlje svijeta !

Hoćemo da izvozimo ideje u sve zemlje svijeta!

Hoćemo da budemo dio svijeta!

Hoćemo da svijet bude dio nas!

Hoćemo da dostojanstveno živimo!

Hoćemo da u miru umiremo!

Hoćemo koncerte!

Hoćemo filmove!

Hoćemo fabrike za proizvodnju svega što prvo nama pa tek onda svijetu treba!

Hoćemo inženjere za provjeru kvalitete!

Hoćemo tihe i brze željeznice!

Hoćemo saobraćajnice do svih zaseoka!

Hoćemo osnovnu infrastrukturu sela!

Hoćemo slobodnu kritičku misao!

Hoćemo socijalno osviješteno stanovništvo!

Dole huligani!

Hoćemo sretne brakove!

Hoćemo seks!

Hoćemo prostor za umjetnost!

Hoćemo prostor za rad!

Hoćemo prostor za odmor!

Hoćemo prostor za relaksaciju!

DSC_0601
Dosta smo bili taoci budala i prošlosti!

Dosta nam je seoskih varalica!

Dosta nam je primitivnih metoda rada!

Dosta nam je ružnih vijesti!

Dosta nam je karijesa!

Dosta nam je besmislene politike!

Dosta nam je nacionalista!

Dosta nam je rasista!

Dosta nam je homofobije!

Dosta nam je siledžija!

Dosta nam je ucjenjivanja!

Dosta nam je ja tebi ti meni!

Dosta nam je osvete!

Dosta nam je šuplje priče!

Dosta nam je lopova!

Dosta nam je posljedica!

Hoćemo minimalnu administraciju!

Hoćemo individualni pristup u svim odgojno-obrazovnim institucijama!

Dole šverc!

Hoćemo nove medije!

Hoćemo inovativno obrazovanje!

Hoćemo naučnu istinu i traganje za istom!

Hoćemo pravdu i precizno vaganje iste!

Hoćemo estetiku semantike!

Hoćemo semantiku estetike!

Hoćemo odgovornog čovjeka!

Hoćemo funkcionalnu ekonomiju!

Hoćemo moderno uređena radnička odmarališta!

Hoćemo salone i klubove sa karakterom!

Hoćemo društvene norme!

Hoćemo moderne bolnice!

Hoćemo rezervoare za protiv-požarne intervencije u šumama!

Hoćemo protiv-požarne aparate u svim prostorima gdje borave ljudi!

Hoćemo prvu pomoć u svim prostorima gdje borave ljudi!

Hoćemo socijalno koristan rad!

Hoćemo vrednovanje svih segmenata rada!

Hoćemo slobodnu žensku misao!

Hoćemo radio u tramvajima!

Hoćemo internet u vozovima!

Hoćemo zaštitu historijskoga blaga!

Hoćemo multidisciplinarnost nauke i umjetnosti!

Hoćemo osiguran život!

Hoćemo osiguranje od nesreće!

Hoćemo rezerve hrane i odjeće za slučaj katastrofe!

Hoćemo rezerve lijekova za slučaj katastrofe!

Hoćemo čista skloništa za slučaj katastrofe!

Hoćemo nivo turističke ponude!

Dosta je zagađenja okoline!

Dosta je izduvnih gasova!

Dosta je klanja!

Dosta je silovanja!

Dosta je ubijanja!

Dosta je ratovanja!

Dosta je nemira!

Dosta je psiholoških pritisaka!

Dosta je socijalne nepravde!

Dosta je nezbrinutih!

Dosta je izbjeglih!

Dosta je prognanih!

Dosta je ranjenih!

Dosta je ožalošćenih!

Dosta je invalida!

Dosta je ratnika!

Dosta je kapitalista!

Hoćemo vizionare!

Hoćemo poštenu inteligenciju!

Hoćemo prevod vikipedije na Bosanski!

Hoćemo naučne magazine na Bosanskom!

Nećemo zatvorene fabrike!

Nećemo stečajne upravnike!

Hoćemo rezervoare za skupljanje kišnice!

Hoćemo dizajnirane parkove za odmor!

Hoćemo dizajnirane javne površine!

Hoćemo polja za hortikulturu!

Hoćemo laboratorije u svim segmentima privrede!

Hoćemo opservatorije!

Hoćemo optimalizaciju rada malih privrednika!

Hoćemo obiteljske biznise!

Dosta nam je obiteljskih mafija!

Hoćemo literaturu dostupnu svima!

Hoćemo edukativne formate radijskog programa!

Hoćemo estetiku i tehnologiju novog doba na TV-u!

Hoćemo industriju za proizvodnju lijekovitog bilja!

Hoćemo staklenike i proizvodnju voća i povrća tokom cijele godine!

Hoćemo termo-izolaciju na kućama!

Hoćemo ruralnu željezničku mrežu!

Hoćemo šetališta!

Hoćemo sportske terene!

Hoćemo observatorije zvuka!

Hoćemo naučnu infrastrukturu za arheologiju!

Hoćemo tehničku infrastrukturu za umjetnost!

Hoćemo internacionalizirano društvo!

Hoćemo slobodan pristup informacijama iz domena nauke!

Hoćemo informatizovan bankarski sektor!

Hoćemo racionalan ciklus poreskih prihoda i rashoda!

Hoćemo sigurnost!

Hoćemo pravo na privatnost!

Hoćemo pravo na kvalitetno školovanje djece i odraslih!

Hoćemo estetiku u arhitekturi!

Hoćemo komunikacione sisteme u lokalnoj samoupravi!

Hoćemo jaku mjesnu zajednicu!

Hoćemo regrese!

Hoćemo plate!

Hoćemo zdrav život!

Hoćemo laboratorije za kontrolu kvalitete!

Hoćemo stipendije!

Hoćemo besplatno obrazovanje!

Hoćemo institute za istraživanje!

Hoćemo rekonstruirane istorijske građevine!

Hoćemo kriterije uspjeha!

Hoćemo miran san!

Hoćemo big bend Javnog RTV servisa!

Hoćemo neograničena sredstva za filmsku industriju!

Hoćemo neograničena sredstva za inovacije!

Hoćemo amfiteatre u prirodi!

Hoćemo hostele za omladinu na moru!

Hoćemo zasijane plodne oranice!

Hoćemo vinograde sa laboratorijama za kvalitetu!

Hoćemo voćnjake za eksperimente inženjera poljoprivrede!

Hoćemo vlastitu industriju lijekova!

Hoćemo vlastitu industriju za proizvodnju namještaja!

Hoćemo vlastitu industriju za reciklažu materijala!

Hoćemo vlastitu industriju za proizvodnju građevinskog materijala!

Hoćemo vlastitu kontrolu industrije!

Hoćemo industriju za obradu metala!

Hoćemo fabrike za proizvodnju helikoptera!

Hoćemo fabrike za proizvodnju čokolade!

Hoćemo fabrike za proizvodnju aviona!

Hoćemo fabrike za proizvodnju paraglajdera!

Hoćemo fabrike za proizvodnju ribarske opreme!

Hoćemo fabrike za proizvodnju sportske opreme!

Hoćemo privredu koja je sama sebi dovoljna!

Nećemo ubistva!

Nećemo čedomorstva!

Nećemo korumpirane političare!

Nećemo razvlaštenu policiju!

Nećemo teroriste!

Nećemo političare koji nemaju šta da kažu!

Nećemo kategorizaciju populacije!

Nećemo podjelu humanitarne pomoći!

Nećemo javne kuhinje!

Nećemo fukaru!

Nećemo kriminalce!

Nećemo narod zguran oko državnih institucija!

Nećemo da molimo kao prosjaci!

Nećemo da nas vode oni koje ne vidimo!

Dosta nam je minder-bandi!

Dosta nam je medijskih šarenih laža!

Dosta nam je pametnjakovića i njihove naručene kritike!

Dosta nam je divlje gradnje!

Dosta nam je klizišta!

Dosta nam je raseljavanja!

Dosta nam je preimenovanja ulica!

Dosta nam je nacionalnih škola!

Dosta nam je sumnjivih diploma!

Dosta nam je poraza reprezentacije u svim sportovima!

Dosta nam je besperspektivnosti!

Dosta nam je nezaposlenosti!

Dosta nam je međunarodnog brukanja!

Dosta nam je potkusurivanja susjeda preko naših leđa!

Dosta nam je sporih vozova!

Dosta nam je razvaljenih tramvaja!

Dosta nam je trolejbusa kojim stalno spada trola!

Dosta nam je ukradenih dokumenata!

Dosta nam je bankovnih malverzacija!

Dosta nam je afirmisanih i naeafirmisanih afirmatora!

Dosta nam je fukare!

Dosta nam je kašnjenja!

Dosta nam je masovnih i pojedinačnih grobnica!

Dosta nam je turbo-folka!

Dosta nam je površnosti!

Dosta nam je parola!

Dosta nam je demonstracija!

Dosta nam je kupovanja socijalnog mira preko kladionica!

Dosta nam je dezavuiranja preko medija!

Dosta nam je masovne hipnoze!

Dosta nam je šalter šaltanja!

Dosta nam je prebacivanja odgovornosti!

Dosta nam je ustavnih reformi!

Dosta nam je uvjeta za pristupanje pristupu!

Dosta nam je agonije u redovima za vize!

Dosta nam je oligarhija!

Dosta nam je kakistokratije!

Dosta nam je neznanja!

Dosta nam je mraka!

Vratite fabrike inženjerima!

Vratite današnje pravnike u zatvore!

Dosta nam je privatizacije!

Hoćemo zoološke vrtove!

Hoćemo zabavne parkove!

Hoćemo nacionalne parkove!

Hoćemo da zaštitimo životinje!

Hoćemo da nestanu deponije!

Dosta nam je plastičnih kesa!

Hoćemo digitalizaciju javnih komunikacija!

Hoćemo smanjenje broja automobila!

Hoćemo staze za bicikliste!

Hoćemo staze za mountine bike!

Hoćemo planinarske domove!

Hoćemo izolovane planinske brvnare!

Hoćemo izletničku infrastrukturu!

Hoćemo žičare!

Hoćemo vlastito nebo!

Hoćemo vlastito more!

Hoćemo vlastite planine!

Hoćemo vlastita jezera!

Dosta nam je džambo plakata!

Dosta nam je analogne radio-televizije!

Dosta nam je da živimo izolovani!

Dosta nam je divljanja navijača!

Hoćemo da čuvamo tradiciju ćize blize!

Hoćemo da čuvamo tradiciju klikera!

Hoćemo da se curice igraju gume!

Hoćemo da čuvamo tradiciju žmire!

Hoćemo da čuvamo tradiciju ganje!

Hoćemo da čuvamo tradiciju care care govedare!

Hoćemo da se djeca igraju eberečke ebertute!

Dosta nam je piraterije!

Dosta nam je srušenih univerzitetskih kampusa!

Nećemo zahrđale fabričke hale!

Nećemo zapostavljenu djecu!

Dole neinformisani narod!

Dole ratni profiteri!

Nećemo dvije škole pod jednim krovom!

Hoćemo individualni pristup socijalnim problemima!

Hoćemo globalni kredibilitet!

Hoćemo kozmopolitske vrijednosti!

Dole diskriminacija!

Dosta nam je nepotizma u vlasti i šire!

Hoćemo nove gradove!

Hoćemo slobodno novinarstvo!

Hoćemo funkcionalnu diplomatsku mrežu u svim zemljama svijeta!

Hoćemo naučno analitičke poglede u novinama!

Hoćemo novosti iz svijeta tehnologije!

Hoćemo prevode literature i naučnih dostignuća na Bosanskom jeziku!

Hoćemo da svaki učenik dobije po kindle!

Hoćemo da sva djeca imaju besplatan pristup internetu!

Hoćemo flat rate usluge mobilne telefonije!

Hoćemo on-line fakultetsku nastavu!

Hoćemo on-line lokalnu administraciju!

Hoćemo da novac služi ljudima a ne ljudi novcu!

Dosta nam je ministarstava koja se bave posljedicama!

Hoćemo institute koje se naučno bave uzrocima!

Dosta nam je ministara koji su sami sebi svrha!

Dosta nam je da budemo taoci vlastite tradicije!

Hoćemo etiku oslobođenu politike!

Hoćemo politiku oslobođenu predrasuda!

Hoćemo državu manjina!

Dosta nam je laži!

Dosta nam je apatije!

Dosta nam je manipulacija!

Dosta nam je samovolje!

Hoćemo principijelnost!

Ne želimo biti taoci grešaka naših predaka!

Dole akademsko mudrovanje!

Dosta nam je idolopoklonstva!

Dosta nam je marketinga!

Dosta nam je političkih ćorsokaka!

Hoćemo kulturu tehnologije!

Hoćemo kulturu medija!

Hoćemo kulturu arhitekture!

Hoćemo kulturu življenja!

Hoćemo kulturu ponašanja!

Hoćemo kulturu nauke!

Hoćemo kulturu arhiviranja!

Hoćemo individualne slobode!

Hoćemo individualne odgovornosti!

Dosta zaglavljenih sudova!

Dosta tišine!

Dosta praznovanja tuge!

Dosta tugovanja u prazno!

Dosta trač istine!

Dosta kukavičluka „hrabrih“!

Dosta nametanja katarze!

Dosta života na tuđi račun!

Dosta umjetničkog parazitstva!

Hoćemo škole za degustatore okusa!

Hoćemo kritičare umjetnosti!

Hoćemo eksperimentalnu umjetnost!

Selo na selo!

Leave a Reply