Eteritorium

 

Eter kao mustra unutar koje nešto više od stotinu godina trepte najrazličitiji procesi kulturološke savremenosti, još od vremena Aristotela, nameće pitanje stvarnog početka i kraja prostora. Od Heinricha Hertza i njegovog eksperimenta kojim je praktično dokazana Maxwellova teorija prostiranja elektromagnetnih valova pa sve do danas, znanje, novac i instrumentarij kao osnovni uvjeti za razumjevanje, pristup i korištenje etera kao prirodne datosti se nisu mijenjali.

Danas, kada politike sve učestalije gravitiraju eksploataciji prirodnih resursa, investicije su usmjerene na tehnološke inovacije koje su sve učestalije zasnovane na bežičnoj komunikaciji senzora i inteligentnom procesuiranju električnog treptaja svedenog na eklektiku logike binarnog polariteta nule i jedinice. Sve ostalo je mašta.

Tom neslušljivom i nevidljivom treptaju tehnologije koji prolazi kroz zid, armaturu, lobanju i sinaptičku mrežu i koji za profit „rješava sve što treba“, potrebano je „samo“ pravo na eter bez interferencija. Razgovarajmo o tom treptaju i o tome gdje počinje i završava eteritorium?