The soul of the meta-concept

duh meta koncepta

Duša meta-koncepta je duša dijelova koji o svojoj duši ne znaju ništa. Duša koja ne samo da ne zna za sebe, već ne sluti sama sebe i ne vjeruje sama u sebe.

Na jednoj strani stoje materijalno neoborivi dokazi. Ne građevine, vjernički ili nevjernički objekti, već ljudi. Ljudi koji u sebi i na nekih stotinu metara iznad glave nose nešto slično šeširu. “Šešir” koji oni niti znaju da postoji, niti ga vide, niti vjeruju u njega.

Na stotinu metara iznad glave stoji uvijek podignut “šešir”. U znak poštovanja prema svijetu i prema svakom. Tu na tih stotinu metara iznad glave, dešava se rezonanca svih tonova. Kao prema matematičkim zakonitostima definicije obertona. Zato meta-koncept da bi progovorio  čovjek mora udariti tamo gdje ga najviše boli. Stotinu metara iznad glave, tamo gdje granata zviždi, gdje prestaje strah da će biti pogođen onaj koji sluša. Ipak, granata može ubiti čovjeka ali “šešir” ostaje. Podignut. U znak poštovanja prema svemu što dolazi, u znak poštovanja prema svemu onom što prolazi.

Čovjek se ne rađa sa tim “šeširom”, niti ga naslijedi, čovjek “šešir” vjerojatno mora da zasluži i kao što to obično biva u svim matematičkim jednadžbama, sistem kreće od nule.

Ta nula vjerojatno je moment kad boso stopalo djeteta napravi iskorak i stane na kaldrmu mahale. Kad dijete iziđe iz avlije. Neke od “nas” pridržavaju roditelji dok prave prve korake, neke od “nas”, dok dječjim koracima “bježimo” iz kuće ganjaju roditelji sa kriškom namazanom eurokremom u ruci. Ipak, svima se svijet kad tad svede na meta-koncept i svi zakoni matematičke konstruktivnosti u tom momentu počinju da poprimaju strukturu.

Često je ono što oni koji nas pridržavaju dok bosim stopalom koračamo mahalom u suprotnosti sa onim što matematičke konstruktivnosti mahale nalazu. U tom trenutku, kad umjesto ruku koje te pridržavaju, neke druge ruke počnu da te vajaju, oblikuju, određuju. U tom trenutku, stotinu metara iznad tvoje glave se pojavi “šešir”. On te zapravo odredi, on te sjedini sa rezonancom tonova iz kojih se čudom prirode najprije izdvoji jedan specifičan ton, iza njega odmah dolazi i drugi podjednako specifičan, iza njega treći i tako dalje sve dok se ne stvori skala tonova u svoj svojoj nedodirljivosti, skala iznikla iz buke, skala naizgled ničim zaslužena, skala obertonova.

Ponekad, kad je vedar dan, kad se čovjek popne na krov kuće – pored što može da vidi prelijepu komšinicu dok se presvlači – onaj koji zna da gleda, može da vidi more “šešira” koje je prekrilo čitav grad. Svi “šeširi” su podignuti. U znak poštovanja prema… cinici bi sad napisali granatama, ali nisam ja cinik, ja se samo foliram i uživam u kompozicijama obertonova meta-koncepta. Vidim kako neki koji te tonove ne mogu čuti, ljudi koji nad nevjerom meta-koncepta u vlastitu dušu izmišljaju nekog novog čovjeka. Čovjeka nesposobnog da uživa u gestu podignutog šešira. Čovjeka koji bi da komponuje skalu koju ne samo da ne čuje nego nije u stanju ni da zamisli.

Čovjeka koji nije zaslužio “šešir”. Onoga kojeg tuga nikad nije dotakla i koji meta-koncept nikad nije izgubio. Meta-koncept koji je vazda bio sveden na jednostavnost nemogućeg. Meta-koncept kojem je univerzum jedina poznata substanca i vektor. Daleko od razuma, daleko od kaosa. Meta-koncept se poput skale obertonova pruža tamo gdje samo rijetki mogu da bace pogled. Taman tamo gdje su svi “šeširi” podignuti, tamo gdje se duša rađa i gdje je i njoj najbolje, tamo gdje pjesnik počinje i gdje se rađa grad. Meta-koncept je samo privremeno u skloništu, na liniji, u izbjeglištvu, tamo gdje ga nitko tko ga ne zna ne može naći. Meta-koncept je negdje duboko u ljudima i samo nekad, kad je vedar dan, iznad minareta i crkvenih zvonika, iznad kapitalističkih utvrđenja, iznad ljudi, taman negdje na sto metara iznad glava dešava se rezonanca tonova i vide se podignuti “šeširi”.

Leave a Reply