Inside the Outness

Interview koji je dio nečeg većeg. Interview je u originalu urađen na njemačkom jeziku a cjelina još nije objavljena u radijskom formatu.

Radio: http://www.bauhaus.fm
Datum interview-a: 13.02.2013

Interview by:  Maximilian Netter

Šta je veliko?

Cjelina u kojoj se promatrač nalazi, neka vrst “vanjštine omjera”.

Šta je malo?

Dijelić. Detalj. Konstitutivni dio cjeline, neka vrst “nutrine omjera”.

Šta znači biti mali?

Mali je dio jedne nepojmljivo neograničene “potpunosti”.

Biti mali, znači biti. Jednostavno biti ali i istovremeno svo vrijeme znati da je mjera veličine ovisna o promatraču promatrača. Malo je stvorilo veliko. Tako ja vidim pravac stvaranja.

Na koji način se mijenja perspektiva kad je čovjek mali?

Perspektiva je ta koja mijenja. “Veliko” ili “vanjština omjera” ima moć da mijenja perspektivu “malog”. “Malo” ili “nutrina omjera” ima moć da stvori “veliko” i na taj način da mijenja perspektivu “velikog”. To je neka vrst univerzalne pravde.

Kakav stav čovjek zauzima spram svijeta kad je mali?

Jedini ispravan. Jedini svoj. Stav koji mu perspektivnost na osnovu njegovih receptora čulnosti servira kao “realnost”. Čovjek kad je mali onda svijet gleda”velikim očima”. Čovjek kad je velik onda svijet gleda kroz mikroskop.

Kakva bi bila jedna politika malog?

Jedna politika detalja, dijelića, preciznosti, odgovornosti, brižljivosti i univerzalne pravde. Jedna politika stvaraoca a ne politika stvorenog.

Kakva bi bila filozofija malog?

Jedna filozofija nade, istovremenosti, harmonije velikog unutar malog i rezonance malog unutar velikog.