Good morning Lotte

Datum: 14.08.2008

Zeit: 06:23 h

Ort: Weimar

Author: Haris Sahačić

Beschreibung: Das Foto zeigt Goethes Gartenhaus eingehüllt im Morgennebel in einem Moment in dem alle Prozesse der austausch zwischen Tag und Nacht wahrnehmbar sind, kurz bevor die Sonne das Licht reinlaesst und so die gesammte Szenographie komplett verändern. Das wichtigste auf dieser Fotografie ist der Moment in dem alle die Prozesse der Natur dem Betrachter sichtbar werden, alle die Revolutionen charakteristisch fuer die Austausch der Sommer und Herbst, Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit, Feuchtigkeit der Nebel und Trockenheit der Grass. Foto zeigt eine unbeschreibliche Ruhe und Frieden und gleichzeitig zeichnet so radikale Prozesse der Natur auf. Es sind Orte, die mit deren Einfachheit beschaemen und es sind Momente, die – zumindest für mich – Auslösemechanismus zum Anhalten des Atems darstellen.

Beschreibung des Wettbewerbs: Fotowettbewerb : Senden Sie Ihre schönsten Foto von Deutschland und gewinnen Sie eine Reise nach Deutschland für zwei Personen! Am Ende des Wettbewerbs werden am 02. November 2014 beide Gewinner gewählt. Ein Gewinner ist der/die jenige, dessen Foto empfängt die meisten “Likes”. Während der zweite Gewinner von einer internationalen Jury ausgewählt wird. Beide Gewinner/inen erhalten einen Gutschein im Wert von € 1.000, für zwei Personen nach Deutschland reisen zu koennen! Geschenkgutscheine sind für ein Jahr gültig. Die Teilnahme ist ganz einfach: Senden Sie Ihre schönsten fotgrafiju Deutschland auf unserer Facebook-Seite , mit einer kurzen Beschreibung (wann und wo haben Sie das Foto gemacht? Was halten Sie von diesem Bild). Natürlich, senden Sie ein Foto, das Sie gemacht haben!

Gerichtsverfahren ist ausgeschlossen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Datum: 14.08.2008

Vrijeme: 06:23 h

Mjesto: Weimar

Autor: Haris Sahačić

Link: Natječaj

Opis: Na fotografiji je prikazan Geteov ljetnikovac umotan u jutarnju izmaglicu u trenutku dok traju svi procesi smjene noći i dana, tik prije nego sunce ubaci konkretnu svjetlost i potpuno promjeni scenografiju. Meni je na ovoj fotografiji najbitniji trenutak u kojem su vidljivi svi prirodni procesi, sve te revolucije karakteristične za smjenu ljeta i jeseni, noći i dana, svijetla i tame, vlage i osušenosti trave. Fotografija zapravo oslikava neopisiv spokoj i mir a istovremeno bilježi toliko radikalnih prirodnih procesa. To su mjesta koja postide svojom jednostavnošću i trenutci koji – barem kod mene – pokreću mehanizam za zaustavljanje daha.

Opis konkursa: Pošalji tvoju najljepšu fotografiju Njemačke i osvoji putovanje u Njemačku za dvije osobe! Na kraju takmičenja, 02. novembra 2014 će biti izabrana oba pobjednika. Jedan pobjednik je onaj čija fotografija dobije najviše lajkova “likes”. Dok će drugi pobjednik biti izabran od međunarodnog žirija. Oba pobjednika će dobiti po jedan poklon bon u vrijednosti od 1000 €, dovoljno za dvije osobe za putovanje u Njemačku! Poklon bonovi važe godinu dana. Učestvovanje je sasvim jednostavno: Pošalji tvoju najljepšu fotgrafiju Njemačke na našu Facebook stranicu, sa kratkim opisom (Kada i gdje ste napravili fotografiju? Šta ti znači ta fotografija?). Naravno samo možeš poslati fotografiju koju si sam napravio!

Sudski postupak isključen.

Leave a Reply